Mind control

1. Juni 2010 Nyhetsspeilet ved Jarle Johansen: Psykopolitikk – dets opphav og implementering 16. August 2010 Hans Gaarder: Illuminartistenes topp 13 (musikkindustrien) 22. Juni 2011 James Corbett: Government are the terrorists. When False Flags dont Fly anymore PEOPLE ARE LEARNING THE TRUTH 20. April 2013 Ted Gundersen: Former FBI Chief ADMITS Government is Involved in …

Strøm/ økonomi

2. Mai 2009 Nyhetsspeilet: Bør infrastruktur privatiseres? 21. desember 2021 Steigan: Galopperende strømpriser: Litt teori om strømbransjens tenkesett 21. desember 2021 Steigan: To onde tvillinger 21. desember 2021 Steigan: Galopperende strømpriser. Litt teori om strømbransjens tenkesett 30. desember 2021 Steigan: Frykt og sinne i norsk politikk 4. januar 2022 Derimot: Tvil i befolkningen om EØS-avtalen. …