The great reset coronapandemien og dens opprinnelse

11. November 2009 Nyhetsspeilet: Klimakonferanse i København for Verdensregjering 30. November 2011 TCTL by Zen Gardner: The Serpentine Stealth of the Long Range Planners 15. September 2015 Anthony Patch: The disappearance of Anthony Patch… 25. August 2017 Nyhetsspeilet: Terror i 2017 – fakta eller fabrikasjon? 2020: Dr Bing Liu before they killed him 2. juni …