Demokrati og grunnloven

I følge informasjon fra Stortingets egne nettsider heter det at “Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike.” Regjeringen kan gjøre unntak fra grunnloven i krisetider, men det er ingen krise i Norge nå sommeren 2021. For å kunne sette grunnloven til siden må de …

Alternative historier om covid-19 vaksinering

Gjennom de vanlige mediene i Norge hentes det skremselhistorier fra hele verden om covid-19. Hensikten med dette er sannsynlig å skremme befolkningen til å akseptere at grunnloven sette til side og at de lar seg vaksinere. Det er et faktum at vaksinene kan medføre død eller varige skader (se rapport fra det norske legemiddelverket). I …

Alternative nyheter om covid

I de fleste norske nyhetsmedier eksisterer det lite refleksjon og debatt om hvordan covid pandemien håndteres nasjonalt og internasjonalt. Det ser ut til at det finnes kun en sannhet og at denne er udiskutabel. Et demokratisk samfunn er avhengig av en åpen debatt for å fungere. Ytringsfrihet og fri meningsutveksling er derfor grunnpilarer i demokratiet. …