Featured

Alternative nyheter om covid

I de fleste norske nyhetsmedier eksisterer det lite refleksjon og debatt om hvordan covid pandemien håndteres nasjonalt og internasjonalt. Det ser ut til at det finnes kun en sannhet og at denne er udiskutabel. Et demokratisk samfunn er avhengig av en åpen debatt for å fungere. Ytringsfrihet og fri meningsutveksling er derfor grunnpilarer i demokratiet. Sensur av frie meningsutvekslinger er en trussel mot de demokratiske verdiene vår nasjon er bygget på. Allikevel registreres det at sosiale medier som Facebook, Twitter og Youtube sensurer mange innlegg dersom de avviker fra den sannheten som myndighetene ønsker å formidle til folket.

For å bidra til en balansering av informasjon om covid relaterte saker vil vi her tilgjengeliggjøre noen alternative informasjonskilder. Vi antar at folk på egenhånd har evne til å vurdere troverdigheten i denne informasjonen. Å ta kritisk stilling til all informasjon man får tilgang til er viktig. Dette er like viktig når man søker informasjon i tradisjonelle nyhetskanaler også (som Nrk, Aftenposten, Vg, Dagbladet …etc) :

Energy and economy


Nordpool strømpriser
elhub

Mind control

Mind control/ Surveillance

Government brags about killing people with covert EMF weapons

Covid measures and results in the society part 2 (des 2021…)

Covid tiltak og resultater i samfunnet (politikk) des 2021

Virus isolation

Virus isolation

Show us the virus!!

5G

5G map

Internasjonal Appell: Stopp 5G på jorda og i verdensrommet (signer appellen her)

Internasjonal Appell: Stopp 5G på jorda og i verdensrommet (artikkel)

Vaccine content/ technology

Vaksine innhold

Covid19 and The Mark of The Beast (PDF)
Deadly Graphene Oxide in Vaccines
Gates of Hell ‘Mark of the Beast’ Technology is Patent #060606: Bill Gates“


Natural health

Pushback

Pushback

Name & Shame – Companies Discriminating Against Their Unvaccinated Employees

THE PUSHBACK | Oracle Films | The Day the World Stood Together #DareToThink, about 20.March 2021

Vaccination stories part 2 (nov 2021 …)

TO KILL & CONTROL – A Brief History of Unlawful Human Experiments (feb 2022)

Healthcare personnel’s experiences