12 alternative covid informants?

Nrk repeterte nylig en oversikt over personer som organisasjonen “The Center for Countering Digital Hate” (CCDH) har utpekt til å spre mest “ feilinformasjon og konspirasjonsteorier om korona og koronavaksinen på sosiale medier”. Som vanlig har ikke nrk noen selvstendig vurdering av informasjonen, men gjentar ukritisk innholdet fra CCDH.
Siden disse menneskene er utpekt, tyder det på at de har et sterkt ønsker å formidle sitt budskap. Ryfw.no har ikke sjekket innholdet, men har link til nettsider til noen av de 12 på listen. Det antas at alle er enkle å søke opp på sosiale medier dersom man ønsker å ta stilling til deres synspunkter.

 1. Joseph Mercola
 2. Robert F. Kennedy, Jr.
 3. Ty and Charlene Bollinger
 4. Sherri Tenpenny
 5. Rizza Islam
 6. Rashid Buttar
 7. Erin Elizabeth
 8. Sayer Ji
 9. Kelly Brogan
 10. Christiane Northrup
 11. Ben Tapper
 12. Kevin Jenkins