Alternative nyheter om covid

I de fleste norske nyhetsmedier eksisterer det lite refleksjon og debatt om hvordan covid pandemien håndteres nasjonalt og internasjonalt. Det ser ut til at det finnes kun en sannhet og at denne er udiskutabel. Et demokratisk samfunn er avhengig av en åpen debatt for å fungere. Ytringsfrihet og fri meningsutveksling er derfor grunnpilarer i demokratiet. Sensur av frie meningsutvekslinger er en trussel mot de demokratiske verdiene vår nasjon er bygget på. Allikevel registreres det at sosiale medier som Facebook, Twitter og Youtube sensurer mange innlegg dersom de avviker fra den sannheten som myndighetene ønsker å formidle til folket.

For å bidra til en balansering av informasjon om covid relaterte saker vil vi her tilgjengeliggjøre noen alternative informasjonskilder. Vi antar at folk på egenhånd har evne til å vurdere troverdigheten i denne informasjonen. Å ta kritisk stilling til all informasjon man får tilgang til er viktig. Dette er like viktig når man søker informasjon i tradisjonelle nyhetskanaler også (som Nrk, Aftenposten, Vg, Dagbladet …etc) :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *