Vaccination stories part 1

Gjennom de vanlige mediene i Norge hentes det skremselhistorier fra hele verden om covid-19. Hensikten med dette er sannsynlig å skremme befolkningen til å akseptere at grunnloven sette til side og at de lar seg vaksinere. Det er et faktum at vaksinene kan medføre død eller varige skader (se rapport fra det norske legemiddelverket). I denne posten er det eksempler som kan gi litt balanse. Hvorvidt disse historiene er sanne er ukjent, men som med all annen informasjon på internett (også nrk nyheter) vær kritisk. Tenk selv og gjør dine egne vurderinger på hva som virker troverdig.

Vaksinering